Bitkiler büyümeleri, gelişmeleri ve hayati faaliyetleri için gerekli olan elementleri havadan ve yetiştirildikleri ortamdan alırlar. Bitkiler için mutlak gerekli element 16 tanedir. 6 element ise bazı bitkiler veya bazı işlemler için gerekli olabilmektedir. Bu elementlerden karbon (C) havadan, hidrojen (H) sudan ve az miktarda havadan, oksijen (O) havadan ve sudan, Azot (N) ve diğer elementlerin tamamı topraktandır.


Gübrelerle
verilmeyen mutlak
gerekli elementler
Makro elementler Mikro elementler Sadece bazen veya bazı
bitkiler için gerekli
elementler
C (Karbon)
H (Hidrojen)
O (Oksijen)
N (Azot)
P (Fosfor)
K (Potasyum)
S (Kükürt)
Ca (Kalsiyum)
Mg (Magnezyum)
Fe (Demir)
Zn (Çinko)
Mn (Mangan)
Cu (Bakır)
B (Bor)
Cl (Klor)
Mo (Molibden)
Al (Alüminyum)
Co (Kobalt)
Na (Sodyum)
Si (Silisyum)
Ni (Nikel)
Element Alım Formları Mobilite
Azot (N) NH4+
NO3
NH2
Mobil
Birçok yaşamsal faaliyet için gereklidir. Yeni hücre oluşumu, hücresel faaliyetlerin devamı için gereklidir. Normal kök ve gövde gelişimi için gereklidir. Protein, klorofil, nükleik asit ve aminoasitlerin yapısında bulunur.
Fosfor (P) H2PO4
HPO4-
Mobil
Enerji depolanması ve taşınmasında, şeker, nişasta gibi maddelerin taşınmasında, depolanmasında birçok proteinin, enzim, nükleik asit ve metabolik madde yapısında bulunur. Çiçek, meyve, kök oluşumu, hücrenin oluşumu ve bölünmesinde etkilidir.
Potasyum (K) K+
Mobil
Protein, karbonhidrat ve yağların oluşumunda ve taşınmasında etkilidir. Ozmotik basınç, dolayısıyla su dengesini sağlar. Bitkide kalite üzerine etkilidir. Fotosentez ve solunumda etkilidir.
Kalsiyum (Ca) Ca+2
İmmobil
Hücreler arası lamellerde bulunur ve hücre zarının geçirgenliğini belirler, hücre uzamasında ve bölünmesinde etkilidir.
Magnezyum (Mg) Mg+2 Mobil
Klorofil merkez atomudur. Fotosentez için çok önemlidir. Fosfor mekanizmasında ve nükleoprotein oluşumunda etkilidir.
Kükürt (S) SO4-2
SO3
Mobil
Protein üretimi için gerekli olan aminoasitlerin yapısında bulunur. Vitamin, enzim ve bazı hormonların sentezi ile ilgilidir.
Bor (B) H3BO3- İmmobil
Şekerin ve karbonhidratların oluşmasında, taşınmasında etkilidir. Kalsiyum taşınmasında ve yerleştirilmesinde etkilidir. Hormon oluşumunu teşvik eder. Hücre bölünmesinde etkilidir.
Demir (Fe) Fe+2 İmmobil
Klorofil sentezi için mutlak gereklidir. Enzim ve koenzim görevi yapar. Solunum için önemlidir. Enzimlerin elektron transferi için gereklidir.
Mangan (Mn) Mn+2 İmmobil
Klorofil oluşumuna yardım eder. Bazı fizyolojik olaylarda katalizördür. Bazı enzimlerin aktivasyonunu sağlar. Bazı oksidasyon ve redüksiyon sistemlerinde gereklidir.
Çinko (Zn) Zn+2
Zn(OH)2
İmmobil
Klorofil oluşumu için gereklidir. Karbonhidrat taşınmasında ve şekerin kullanılmasında etkilidir. Oksinin yapısal elementidir. Suyun bitkiye alımında etkilidir
Bakır (Cu) Cu+2 İmmobil
Klorofil oluşumu için gereklidir. CO2 alımını düzenler. Fotosentezde etkilidir. Solunum için katalizördür. Birçok enzimin yapısında bulunur. Protein üretimi için önemlidir. Hücre duvarının oluşmasında görev alır.
Molibden (Mo) MoO4-2 Mobil
Azotun fiske edilmesini ve nitratın amonyuma indirgenmesini sağlar. Bazı enzimlerin yapısında bulunur ve fosfor metabolizmasında etkilidir.
Klor (Cl) Cl- Mobil
Fotosentez için önemlidir. Karbonhidrat metabolizmasında etkilidir. Enzimlerin aktivasyonunda etkilidir. Bitkinin su dengesine etkisi vardır.
Nikel (Ni) Ni+2 Mobil
Bazı enzimlerin faaliyeti için önemlidir.

Bize ulaşın

Antalya Organize Sanayi Bölgesi İkinci Kısım 22.Cadde No:10 07190 Döşemealtı